Birlikte Gidelim

İş yerim ve evim arasında çok uzun yol var. Ataköy – Kavacık. Ulaşım yolları bulmak için bir arama yaptım ve yolarkadasim.net isimli bir site buldum. Bir zamanlar birliktegidelim.com vardı, şimdi kapanmış. Fikir çok güzeldi, aynı yerden aynı yere gidenler benzin masrafını paylaşarak arabası olanın arabasıyla gidiyor. Heyecanla girmiştim bu yeni siteye de ama “Türkiyede ve dünyada bir ilk” sözleriyle pek iyi niyetli bir yerde olmadığımı anladım. Çünkü yukarda da bahsettiğim gibi bu bir ilk falan değildi. Hadi onu geçtim, hadi harbiden haberleri yoktu… Arama yapmak için bile üye olmanız gerekiyor. Artık bu boş beleş üye toplamanın modası geçti. Zaten sitede yer alan istatistiklere göre üye sayısı 5306, toplam ilan sayısı 903! Bunun tek açıklaması asıl amacın mümkün olduğunca çok insanın e-posta adresine ve kişisel bilgilerine sahip olmak olduğudur.
Neyse, asıl sinirlenip bu yazıyı yazmama neden olan mevzuya geleyim. Verilmiş bir ilana başvurmak istediğinizde altın üyelik dedikleri bir şeye geçmenizi istiyorlar. O da eskiden ücretliymiş de artık trafik sorununu çözmeye yardımcı olmak için ücretsiz yapmışlar. Her neyse abicim, artık ücretsiz olan bu üyelik mertebesine ulaşmak için TC kimlik numaranızı vermeniz gerekiyor. Bunun da gerekçesi herhangi bir suç durumunda, örneğin bindiğiniz araçtaki kişiye saldırmanız durumunda size ulaşılabilmesi. Bir yandan insana güven de vermiyor değil ama hiç kimseye TC kimlik numaramı vermeye niyetli değilim. Özellikle yukarıda verdiğim istatistiklere sahip bir yere…

Güncelleme : Site sahibinden gelen cevap için yorumlara bakınız.

5 Yorum

Gürsel GÜREL  on May 13th, 2005

Sitemiz hakk?nda yapm?? oldu?unuz yorumu okudum. Birlikte gidelim isimli sitenin geçmi?te varoldu?unu bizde ö?renmi?tik ve bu sitenin trafik sorununu çözme amaçl? bir site olmad???n? da tespit etmi?tik. Birliktegidelim.com zaman içerisinde istismar edilerek arkada? sitelerine benzemi? ve dönmelerin bulundu?u yetmez abuk ili?kilerin kurulmaya ba?land??? bir site haline getirilmi?tir. Nezih insanlar?n zaman içinde kaybedilmesi nedeni ile anlam?n? da yitirmi?tir. Bizi sitemiz ilk aç?ld???nda birliktegidelim.com un sahibi aram?? ve bu konuda uyarm??t?r. Trafik sorununu çözme amaçl? olarak ?ehiriçinde ilk defa var olan site yolarkadasim.net’tir. Dikkat ederseniz site ?stanbul, Ankara ve ?zmir’de faaliyettedir. Birliktegidelim.com da ise durum bu ?ekilde de?ildir. O site her?eyi kapsam??t? ve forum mant???nda çal???r hale gelmi?ti. Gerek i?leyi? mant??? ve gerekse amaçlar? aç?s?ndan birliktegidelim.com ile yolarkadasim.net ‘i birbirinin ayn?s? kabul etmek internet üzerinde web mant???n? kavrayamam?? olmak demektir.

Yolarkadasim.net e-posta adresi toplamak amaçl? kurulmu? bir sitede de?ildir. Zira bu siteyi kuran Dev Nokta Limited ?ti. http://www.ticaretkapisi.com web sitesinin kurucusudur. Elinde b?rak?n Türkiye’yi Dünyada 148 ülkede 2,3 milyon firman?n detay bilgileri mevcuttur. Bak?n?z; http://www.ticaretkapisi.com

Ki?i bilgisi toplamak web sitesi kurarak gerçekle?memektedir. Bu konuda dünyada farkl? yöntemler uygulanmaktad?r. O yöntemleride bizler bilmekteyiz. Bilgi düzeyinizi dar bak?? aç?lar? ile s?n?rland?rmay?n?z.

Yolarkadasim.net web sitesi güvenli?e önem veren, nezih insanlar?n düzeyli bir biçimde kuracaklar? bir ortam olarak yay?n?n? sürdürecektir.

Bilgilerinize,
Genel Müdür
Dev Nokta Ltd. ?ti.
http://www.devnokta.com

bmert  on May 15th, 2005

Aç?kça belirtmeliyim ki birliktegidelim isimli sitenin belirtti?iniz duruma geldi?inden haberim yoktu. Bana kalsa yine de ilk demezdim ama üzerinde durdu?um konu bu de?il. Siz önceki sitenin kurulu? amac?n? de?il geldi?i durumu baz alm??s?n?z. Zaman?nda biz de ayn? sebepten (yozla?madan) dolay? site kapatm??t?k. Ancak ki?isel bilgilerin toplanmas? konusunda gerçekten hassas bir tutuma sahibim. Sadece arama yapmas? için insanlar?n üye olmas?n? istemenizin de sebebini merak etmekteyim. Önerim arama yapmay? serbest b?rakman?z, ilan vermek ya da ba?vurmak için do?al olarak üyelik gerekmesi. Ayr?ca her?ey bitti sanarken ikinci bir kademe ile kar??la??p TC kimlik numaras?n?n verilmesi biraz zorlay?c? bir tutum gibi görünüyor. Yani insanlar? bir yere kadar getirip devam? için daha fazlas?n? istemek… Güvenlik gerekçenizi hakl? buluyorum ancak üyelik i?lemi tek kademede yap?lsa benim gibi baz? bilgilerini vermek istemeyen insanlar ona göre davranabilir ve üye veritaban?n?z daha gerçekçi rakamlarda seyreder. Bu prosedürün sitenizin kullan?m bilgileri k?sm?nda yer ald???na eminim ancak çok faydal? olaca??na inand???m ve aç?ld???n? görünce çok sevindi?im sitenizde daha fazla iyi niyet beklemekteyim.

Gürsel GÜREL  on May 16th, 2005

Bar?? Bey,

Görü?leriniz için te?ekkür ederiz. Belirtti?iniz uyar? dahilinde üyelik gerekmeden arama yap?labilmesi imkan?n? kullan?c?lara sunaca??z.

Bilgilerinize,
Sayg?lar?mla,
Gürsel Gürel
Genel Müdür
Dev Nokta Ltd. ?ti.

bmert  on June 2nd, 2005

1 Haziran itibariyle halen üyelik gerekmeden arama yap?lamamaktad?r.

yıldırım  on April 28th, 2007

28.04.2007 itibari ile halen üyelik gerekiyor arama yapabilmek için!

Yorum Yaz