Bakış Açısı

Otobüste düşündüm: Diyelim ki otobüsteki görevli (host) bir koltuğa oturdu ve servis düğmesine bastı. İşte bu anda evren birden kendi içine çökebilir. Çünkü adam kendini çağırıyo ve kendisi zaten orada. Yoksa adam sonsuz bir döngüye mi girdi?
Eheh, tabi ki böyle değil. Adam sadece oturmuş ve tepesindeki kırmızı bir düğmeye basmış. Kimsenin gelip gideceği yok. Olaylara fazla felsefi yaklaşmamak lazım. Ayrıca ortada döngü falan yok. Yani adamın sürekli bir hareketi tekrarlaması söz konusu değil.
Nuhoha kandırdım! Tabi ki adam sonsuz döngüye girdi. Yaptığı hareket yok dedim ama adam bekliyor. Ve beklemeyi sonlandıracak şey kendisinin gelmesi olduğundan ve de kendisi zaten orada olduğu için gelmesi mümkün olmadığından sonsuza kadar bekleyecek.
Ehue, yine kandırdım! Niye beklesin lan, kalkar gider yatar.

Tüm bunlardan çıkaracağımız sonuç: Vaktiyle seyahatinizi edin, fazla geç saate kalmayın.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bmert/bmert.net/wordpress/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

8 Yorum

yenal  on February 5th, 2005

ay ne güldüm ak?am ak?am ayol! hehehheehe

Özgür Hangi?i  on February 14th, 2005

Bende ayn? sendromu makarnay? ?s?t?rken ya?ad?m. Bildi?in gibi makarna ya da pilav ?s?t?rken
bi miktar su eklemek gerekiyor alt? tutmas?n diye. Fakat ekledi?in su ?s?dan dolay? buharla??yor
ve yine bildi?in gibi buharla?an s?v? çevresinden ?s? al?r. Yani asl?nda makarna hiç ?s?nm?yor.
Ya da ?s?n?yor ama alt? tutuyor. Ç?kamad?m yine i?in içinden…

bmert  on February 14th, 2005

Yok do?ru diyosun. Bence son söyledi?in do?ru; yani su koysan da dibi tutar bence.
Tabi en nihayetinde her ikisinin de ?s?nmas?nabilmesinin sebebi alt?nda hayvan gibi ate? yanmas? :0

Sinem  on February 20th, 2005

Peki bu manyak muavin kalk?p giderse i?ini ihmal etmi? olmaz m?? Gerçi beklerse de ihmal etmi? olur. Bence bu i?in içinden ç?kmak için tek yapabilece?i ?ey, kalk?p gitmek ve sonra geri gelip servis dü?mesini söndürmek olacakt?r.

bmert  on February 21st, 2005

O zaman adama deli derler olm :)

bmert  on March 21st, 2005

Dün gece otobüsle ?stanbul’dan Ankara’ya gelirken gecenin bi’ vakti muavin orta kap?n?n oradaki sevis dü?mesine bast?! Sonra söndürdü. Ve sanki delirmi? gibi bu i?lemi defalarca tekrarlad? ve gitti. San?r?m i?te o esnada evreni kurtarmaya çal???yordu. Ve bugün bu yaz?y? yazd???ma göre san?r?m ba?ard?.
Ya da kaptana “kahve getireyim mi?” mesaj? göndermeye çal???yor da olabilir.

Ayhan  on September 17th, 2005

Dostum sen uçmu?sun…:))

Özgür Hangişi  on November 3rd, 2006

İyide muavin zaten orda niye kendisini beklesin.
Sonsuz döngüye girmemek için

if (dugmeye_basan == muavinin_bizzat_kendisi) {
print_r(“Salakmısın olm”);
} else {
print_r(“Hemen geliyorum abi”);
}

Aslında burda problem muavinin tüzel bir kişilik ve aynı zamanda yolcu olmasından kaynaklanıyor. Muavinin limitini al bi şeyciği kalmaz.

Yorum Yaz